Pragma Faktoring na V miejscu pod względem dynamiki wzrostu obrotów

Klienci firm faktoringowych powierzyli w I kwartale 2017 r. podmiotom zrzeszonym w Polskim Związku Faktorów wierzytelności o łącznej wartości 41,4 mld zł. Rok wcześniej obroty branży sięgały 34,3 mld zł. Oznacza to, że rynek [...]

21 kwietnia 2017 r. 12:32

Pragma Faktoring S.A. przedstawia wyniki dotyczące wartości sprzedaży w IV kwartale 2016 r.

Pragma Faktoring S.A. 12.01.2017 r. opublikowała dane o kontraktacji i portfelu należności za czwarty kwartał 2016 r. W IV kwartale 2016 roku łączna wartość kontraktacji Pragma Faktoring S.A. wyniosła 180,4 mln zł. Widoczne jest [...]

16 stycznia 2017 r. 03:56

Mamy się czym pochwalić

Władze Pragmy Faktoring SA mogą być zadowolone z wyników 3 pierwszych kwartałów roku 2016. Więcej szczegółów przeczytaj tutaj.

2 stycznia 2017 r. 16:28

Kalendarium

28

Sierpnia
2017

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku

14

Listopada
2017

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Pragma w liczbach

Pragma Faktoring zakończyła rok 2016 ze skonsolidowanymi wynikami

Przychody

NETTO

Zysk

NETTO

Aktywa

Kapitał własny