Dane finansowe

Dane finansowe jednostkowe w tysiącach złotych
20162015201420132012
* Dane na 31.12.2016 r.
Przychody ze sprzedaży brutto512 322501 535426 979337 742263 993
Przychody ze sprzedaży netto20 89618 89719 67415 63918 744
Wynik operacyjny9 7791 7099 1465 02010 881
Wynik netto4 145(1 394)4 0071 9295 389
Kapitał własny39 47635 33140 72735 56937 951
Aktywa119 63390 92796 262100 87790 692