FreshMail.pl

Start   >  O Pragmie

O Pragmie

O firmie

Działania Pragmy Faktoring SA zmierzają do umacniania pozycji rynkowej w obszarze finansowania działalności przedsiębiorstw z sektora MSP w formie faktoringu przy nacisku na optymalizacje technologiczne i efektywność wykorzystania zasobów.

Spółka jest wiodącym faktorem spoza sektora bankowego, docenianym za sprawne reagowanie na specyficzne potrzeby klientów i wysoki poziom obsługi. Posiada szeroką paletę usług faktoringowych rozwijanych zgodnie z głosem klientów i partnerów.

Dzięki sfinalizowanym akwizycjom wzbogaciła swoją ofertę finansowania o leasing ruchomości realizowany w całości w procesie on-line (LeaseLink Sp. z o.o.) oraz wzmocniła kompetencje technologiczne nabywając udziały w spółce programistycznej Mint Software Sp. z o.o.

Spółka prowadzi wzmożone prace nad rozwojem produktów oraz innowacyjnymi sposobami świadczenia usług.

Podstawą rozwoju jest generowanie przychodów i zysków ze świadczenia powtarzalnych, zdywersyfikowanych usług, wysoka płynność i bezpieczeństwo aktywów oraz umiarkowany poziom zadłużenia.

Poznaj historię Pragmy Faktoring SA

2017

  • Start PragmaGO

2016

  • Objęcie udziałów w LeaseLink
  • Objęcie udziałów w Mint Software

2015

  • Pragma Faktoring przekracza 0,5 mld obrotu rocznie

2011

  • Grupa Finansowa Premium zmienia nazwę na Pragma Faktoring

2007

  • Debiut Grupy Finansowej Premium na GPW

1996

  • Powstanie Grupy Finansowej Premium

Grupa Kapitałowa

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Faktoring S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl