Start   >   Raporty bieżące   >   Informacje dotyczące wypłaty dywidendy

Informacje dotyczące wypłaty dywidendy

RB 29/2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pragma Faktoring S.A. podjęło w dniu 26 czerwca 2019 r. uchwałę nr 7 o wypłacie dywidendy, zgodnie z którą:

1)  wysokość dywidendy wynosi  4 128 250,50 zł;

2)  wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję to  1,50 zł;

3)  liczba akcji objętych dywidendą to  2 752 167 szt.;

4)  dzień dywidendy to 3 lipca 2019 r.;

5)  dzień wypłaty dywidendy to 10 lipca 2019 r.

Podstawa prawna:  § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

data wpisu: 26 czerwca 2019 15:39

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Faktoring S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl