Start   >   Raporty bieżące   >   Korekta raportu bieżącego 30/2019/K

Korekta raportu bieżącego 30/2019/K

RB 30/2019/K

Korekta raportu o zakończeniu subskrypcji i przydziale obligacji serii P.

Emitent koryguje treść raportu bieżącego 30/2019 dotyczącego zakończenia subskrypcji i przydziału obligacji serii P w ten sposób, iż:

– w punkcie 8 raportu bieżącego 30/2019 w miejsce informacji: liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na obligacje serii P złożyło 120 osób, wpisuje się prawidłową informację: liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, zapisy na obligacje serii P złożyło 115 osób,
– w punkcie 9 raportu bieżącego 30/2019 w miejsce informacji: liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, obligacje serii P przydzielono 120 osobom, wpisuje się prawidłową informację: liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: emisja nie była podzielona na transze, obligacje serii P przydzielono 115 osobom.

Pozostała treść raportu bieżącego 30/2019 pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_.

data wpisu: 1 sierpnia 2019 10:21

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Faktoring S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl