Start   >   Raporty bieżące   >   Objęcie obligacji Emitenta przez insajderów i osobę blisko związaną

Objęcie obligacji Emitenta przez insajderów i osobę blisko związaną

RB 24/2019

Pragma Faktoring S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Tomasza Boduszka -Prezesa Zarządu Emitenta i od Jacka Obrockiego – Wiceprezesa Zarządu Emitenta oraz od Anny Obrockiej – osoby blisko związanej w stosunku do Jacka Obrockiego, powiadomień w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o objęciu obligacji Emitenta serii P1. Otrzymane notyfikacje stanowią załącznik do niniejszego raportu. Emisja tej serii była skierowana do pracowników i współpracowników Emitenta. Wyemitowano 168 obligacji na kwotę 1.680.000,- zł.  Obligacje są niezabezpieczone, nie będą wprowadzane do publicznego obrotu. Oprocentowanie obligacji jest stałe, obecnie nie przekracza wysokości oprocentowania obligacji wcześniej emitowanych przez Pragmę Faktoring S.A. z uwzględnieniem rozliczanego w czasie kosztu ich pozyskania.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

 

Załączniki:

Notyfikacja objęcie obligacji Tomasz Boduszek

Notyfikacja objęcie obligacji Jacek Obrocki

Notyfikacja objęcie obligacji Anna Obrocka

data wpisu: 31 maja 2019 14:12

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Faktoring S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl