Start   >   Raporty bieżące   >   Przedłużenie istotnych umów zawartych z Funduszem i Spółką celową

Przedłużenie istotnych umów zawartych z Funduszem i Spółką celową

RB 21/2019

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 13 maja 2019 r. doszło do przedłużenia na kolejny rok poręczenia udzielonego przez Emitenta wobec specjalizującego się w kredytowaniu spółek z branży finansowania MSP podmiotu z siedzibą w USA (Fundusz). Poręczenie zostało wcześniej udzielone za zobowiązania spółki Pragma Faktor Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółka celowa), wynikające z umowy kredytu odnawialnego (Linia kredytowa) w kwocie 22 mln zł, jaki został udzielony przez Fundusz Spółce celowej. Wysokość udzielonego przez Emitenta poręczenia nie ulega zmianie i nadal wynosić będzie 2,2 mln zł. Jednocześnie przedłużono o kolejny rok, na dotychczasowych zasadach:

  –  linię kredytową udostępnioną przez Fundusz na rzecz Spółki celowej;

  –  umowę pożyczki udzieloną Spółce celowej przez Emitenta;

  –  umowę serwiserską zawartą przez Emitenta ze Spółką celową o zarządzanie portfelem wierzytelności faktoringowych.

Obecne saldo finansowania ze strony Funduszu wynosi 0.7 mln zł. O zawarciu ww. umów Emitent informował w raporcie bieżącym nr 41/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. gdzie podano istotne elementy współpracy Emitenta z Funduszem i Spółką celową prowadzonej w oparciu o te umowy.

 

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

data wpisu: 13 maja 2019 15:36

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Faktoring S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl