Start   >   Raporty bieżące   >   Rozszerzenie składu zarządu

Rozszerzenie składu zarządu

RB 20/2019

Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 10 maja 2019 r. Rada Nadzorcza powołała Pana Jacka Obrockiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Pan Jacek Obrocki jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach im. Karola Adamieckiego, Kierunek Ekonomia, specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne (1998 r.). Był uczestnikiem licznych szkoleń z zakresu JBO, MBO, M&A, rachunkowości (PSR, IAS, US GAAP), prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawa handlowego; ukończył kurs przygotowawczy dla doradców inwestycyjnych i podatkowych oraz kurs CCIM (Certified Commercial Investment Member). Uzyskał tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) (2005–2007).

Pan Jacek Obrocki od 1997 r. do końca sierpnia 2011 r. był zatrudniony w Domu Maklerskim BDM S.A. kolejno na stanowiskach: analityk giełdowy (1997 – 1999), Zastępca Dyrektora Wydziału Analiz i Informacji (1999 – 2000), Dyrektor Wydziału Analiz i Informacji (2002 – 2005), Dyrektor Wydziału Bankowości Inwestycyjnej (2005 – 2011). Od 1 stycznia 2012 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Meridum sp. z o.o. Od lutego 2011 r. do sierpnia 2016 r. był członkiem Rady Nadzorczej w Pragmie Faktoring S.A.

Pan Jacek Obrocki sprawował funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych: Future Screen Sp. z o.o., OLSON S.A., SATUS Venture Sp. z o.o., GC Investment S.A. Fabryka Części Rowerowych „Romet-Wałcz” sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego TBS Budostal -3 sp. z o.o., Invico S.A., LeaseLink Sp. z o.o. Od października 2016 r. do 10 maja 2019 r. był członkiem zarządu w spółce Pragma Inkaso S.A.

Obecnie jest członkiem zarządu w Meridum sp. z o.o., Olson sp. z o.o. oraz jest członkiem rady nadzorczej w Controling-Online sp. z o.o.

Pan Jacek Obrocki nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

 

data wpisu: 10 maja 2019 13:47

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Faktoring S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl