Start   >   Raporty bieżące   >   Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 67/2018

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 października 2018 r.:

dla serii H         26.036.773,31 zł;

dla serii  I          26.330.474,57 zł;

dla serii  J          15.897.828,40 zł;

dla serii  K         13.832.740,21 zł;

dla serii  L          21.752.787,49 zł;

dla serii  M        16.485.040,66 zł;

dla serii  N           5.354.410,00 zł;

dla serii  O         13.000.775,36 zł.

Razem wartość sumy zbiorów wynosi             138 690 830,00 zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

data wpisu: 14 listopada 2018 19:19

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Faktoring S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl