Start   >   Raporty bieżące   >   Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 11/2019

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  H, I, J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 28 lutego 2019 r.:

dla serii H         26 009 274,49  zł;

dla serii  I          26 337 063,19  zł;

dla serii  J          17 788 441,61  zł;

dla serii  K         13 023 711,72  zł;

dla serii  L          19 621 702,24  zł;

dla serii  M        15 630 152,52  zł;

dla serii  N           5 202 681,14  zł;

dla serii  O         13 001 363,98  zł.

Razem wartość sumy zbiorów wynosi                     136 614 390,89  zł.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

data wpisu: 15 marca 2019 16:46

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Faktoring S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl