Start   >   Raporty bieżące   >   Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 22/2019

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, K, L, M, N oraz O, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 kwietnia 2019 r.:

dla serii  J    15 641 664,36 zł;

dla serii  K   13 001 437,75 zł;

dla serii  L    19 611 476,54 zł;

dla serii  M   15 608 714,08 zł;

dla serii  N     5 200 382,65 zł;

dla serii O    13 017 626,90 zł.

Razem łączna wartość zbioru wyniosła: 82 081 302,28 zł.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

data wpisu: 14 maja 2019 15:26

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Faktoring S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl