Start   >   Raporty bieżące   >   Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji

RB 38/2019

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii  J, L, M, N, O oraz P, PRAGMA FAKTORING S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 31 sierpnia 2019 r.:

dla serii  J      15 663 457,05  zł

dla serii  L      21 052 105,65 zł

dla serii  M     20 825 589,71 zł

dla serii  N      5 229 248,73 zł

dla serii O       13 001 001,04 zł

dla serii P        13 001 630,03 zł

Łączna wartość zbioru:     88 773 032,21

data wpisu: 25 września 2019 15:17

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Faktoring S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl