Start   >   Raporty bieżące   >   Uruchomienie nowego produktu przez PragmaGO

Uruchomienie nowego produktu przez PragmaGO

RB 14/2018

Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym w ramach segmentu PragmaGO uruchomiony został nowy produkt, tj. Nanofaktoring w wersji pozwalającej Klientom na onlinową sprzedaż pojedynczych wierzytelności w ramach limitów finansowania do 250 tys. zł (dostępnych w walucie PLN i EUR). Dotychczas w ramach aplikacji PragmaGO Klienci mieli możliwość skorzystania z onlinowych produktów: Mikrofaktoringu (stałe finansowanie w walucie PLN i EUR, limity 50-250 tys. zł) oraz Nanofaktoringu (sprzedaż pojedynczych faktur w walucie PLN i EUR, limity do 50 tys. zł). Nowo uruchomiony produkt przyczyni się do zwiększenia skali działalności PragmaGO oraz jej konkurencyjności rynkowej.

Podstawą do opracowywania i realizacji wszystkich produktów PragmaGO są doświadczenia zdobyte przez Emitenta w ramach świadczenia usługi Mikrofaktoringu. Usługa ta została włączona do oferty Pragma Faktoring w 2012 r. i przez okres 5 lat spółka zbierała doświadczenia i kompetencje w zakresie ryzyka, windykacji i zarządzania portfelem mikro należności. Pozwoliło to na opracowanie autorskich systemów zarządzania ryzykiem, w tym algorytmów scoringowych oraz ratingów Klientów i Płatników, które stanowią ważny element przewagi konkurencyjnej PragmaGO. Włączenie usług mikrofinansowania do segmentu PragmaGO i oparcie sprzedaży oraz procesowania na onlinowej aplikacji umożliwia intensywne skalowanie usług oraz istotne zmniejszenie kosztów ich sprzedaży i realizacji. Zgodnie z opublikowaną Strategią segment ten będzie głównym motorem wzrostu wyników Pragma Faktoring w kolejnych okresach.

Premiera kolejnego produktu PragmaGO jest planowana na drugi kwartał br.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

data wpisu: 9 marca 2018 15:26

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Faktoring S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl