Start   >   Raporty bieżące   >   Wcześniejszy wykup obligacji serii K

Wcześniejszy wykup obligacji serii K

RB 23/2019

Zarząd Pragma Faktoring S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 maja 2019 r. podjął decyzję o wcześniejszym wykupie obligacji serii K. Decyzja o wcześniejszym wykupie znajduje podstawę w art. 76 ust. 1 ustawy o obligacjach oraz w warunkach emisji.  Wcześniejszy wykup obejmuje wszystkie obligacje serii K, tj. 100.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia.  Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na  31 maja 2019 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 3 czerwca 2019 r.  Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z obligacji, zgodnie z warunkami emisji, w dniu wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu na którą składa się: nominał obligacji, odsetki oraz premia. Wszelkich rozliczeń z tytułu obligacji serii K dokona podmiot prowadzący ich ewidencję – Dom Maklerski BDM S.A.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

data wpisu: 29 maja 2019 16:16

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Faktoring S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl