Start   >   Raporty bieżące   >   Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii P

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii P

RB 35/2019

Pragma Faktoring S.A. informuje, że w dniu 09 sierpnia 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 796/2019 o wyznaczeniu na dzień 12 sierpnia 2019 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 100.000 obligacji na okaziciela serii P wyemitowanych przez Pragmę Faktoring S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLGFPRE00172. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PRF0723”.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

data wpisu: 12 sierpnia 2019 10:45

Chcesz być na bieżąco?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Faktoring S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl